Laboratorium för folk och kultur

Laboratorium för folk och kultur är en kulturtidskrift där aktuell forskning presenteras, rapporter ges om evenemang och kongresser, böcker anmäls etc.

Allmänt

UtgivareBrages sektion för folklivsforskning
Antal nr/år4
Upplaga25 €

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressBrages sektion för folklivsforskning
Kaserngatan 28
00130 Helsingfors
PrenumerationerBrages sektion för folklivsforskning
Kaserngatan 28
00130 Helsingfors
Webbplatswww.brage.fi/folkliv/laboratorium/

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige